Veelgestelde vragen - Alle VGVs

Kies een categorie

Zoek VGVs

Op deze website kun je in het menu (of hier) "Intentieverklaring" aanklikken. Dan opent zich een formulier waarop je je naam, adres e.d. kunt invullen. Om zeker te weten dat je geen robot bent vragen we je nog een code van 6 karakters over te typen. Als je daarna klikt op "Ja, ik doe mee!", dan wordt je geregistreerd als belangstellende die de intentie heeft om mee te doen.

Wij kunnen zo peilen of er voldoende draagvlak in ons gebied is om met het project verder te gaan zodat de schop daadwerkelijk de grond in kan.

Zodra we voldoende intentieverklaringen hebben zullen we met iedereen contact opnemen om daadwerkelijk een contract van deelname af te sluiten. We hebben immers harde toezeggingen  nodig willen we besluiten dat de schop de grond in gaat!

Dat ligt er helemaal aan waar je woont en hoeveel  je van internet gebruik maakt.

Woon je in een van de kernen die momenteel van redelijk tot goed internet is voorzien, dan kun je de komende jaren wellicht nog met je huidige provider verder.

KPN (ADSL over telefoonkabel) kan  snelheden tot maximaal 60 Mbit/s download / 6 Mbit/s upload bieden.

Ziggo ("de kabel", coax-kabel) kan snelheden tot 200 Mbit/s download / 20 Mbit/s upload bieden.

Met name de Ziggo klanten zitten op korte termijn nog wel even goed, maar de verwachting is dat deze snelheid niet veel verder verhoogd kan worden.

Uiteindelijk lopen deze providers tegen de grenzen van hun kopernetwerk aan.

 

Woon je in het buitengebied of woon je in Wezuperbrug, dan heb je direct voordeel bij welke breedband aansluiting dan ook. Want waarschijnlijk haal je snelheden van 1 a 2 Mbit/sec of in het ergste geval nog minder.

Films kijken, grote brochures downloaden, online diensten gebruiken (webshops, internet-bankieren) het zal allemaal wat moeizaam gaan. Laat staan tele-werken.

 

Als je nu bedenkt dat de hoeveelheid verstuurde gegevens circa eens in de twee jaar verdubbelt, dan kun je zelf wel bedenken wat de voordelen van breedband internet op middellange (4-8 jaar) en lange (5-10 jaar) termijn zijn. Glasvezel technologie is van groot belang om het platteland op langere termijn leefbaar te houden.

Binnenkort nemen we contact op met de woningstichting om dit te overleggen. Ook vanuit platform Verbind Drenthe wordt er aan gewerkt om de woningstichtingen te overtuigen dat ze met dit initiatief mee moeten doen.
Uw inbreng is echter ook belangrijk. U bent belanghebbende bij een breedband internet verbinding voor de toekomst. Geef dus bij uw woningstichting aan dat u als huurder wenst dat uw woningstichting glasvezel internet in uw woning laat aanleggen.

Jazeker kan dat. Je betaalt dan de aanlegkosten eenmalig in een keer. Die kun je bij verkoop meeberekenen in de verkoop prijs of als opslag op je verkoop prijs apart in rekening brengen.
We leggen de glasvezel dan aan tot in je meterkast waar deze wordt afgemonteerd. Er wordt echter geen signaal op gezet.
Het is verstandig om de glasvezel aan te laten leggen, ook als je binnenkort gaat verhuizen. Het is een gegeven dat de verkoopwaarde van een woning stijgt (tot 5%) als er breedband internet aanwezig is. Andersom zal een woning een lagere verkoopwaarde hebben als vrijwel alle overige woningen wel breedband internet hebben.

Op korte termijn hebben we voor onszelf nog als opdracht om 75% intentieverklaringen binnen te halen. Als ons dat lukt dan hebben we een goede basis voor een gezonde business case.

Daarmee kunnen we dan gaan clusteren met andere (buur-) initiatieven, zodat we voldoende een voldoende groot 'bedrijf' op kunnen zetten om voor providers ook interessant te zijn.

Dat zal allemaal in 2017 vorm gaan krijgen.

Hopelijk kan dan in 2018 de schop de grond in om te beginnen met het aanleggen van de glasvezelkabel.

Het logo is ontworpen door Anske Pepping en stelt voor een glasvezel-mantelbuis (oranje) met daarin een zestal galsvezels (lichtblauw) die afbuigen naar alle zes de dorpskernen Meppen, Aalden, Zweeloo, Benneveld, Wezup en Wezuperbrug.

 

De cartoon is ontworpen door Ralph Pennings en stelt een aktief stukje glasvezel voor dat zich enthousiast bezig houdt met allerlei zaken die zich in en rond het project afspelen.

 

Verklaring opslag persoonsgegevens Stichting Samenbreed inzake AVG

Inzake de wet AVG ingaande op 25 mei 2018 is ieder bedrijf, stichting of vereniging verplicht vast te leggen welke persoonsgegevens het verzamelt, waar deze gegevens opgeslagen zijn en wie toegang tot deze gegevens heeft.

De Stichting Samenbreed heeft Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoon en Email gegevens verzameld van een ieder die de intentie heeft of heeft gehad om deel te nemen aan een glasvezelproject zoals de Stichting Samenbreed dat voornemens was op te zetten. We hebben deze gegevens verzameld om een beeld te verkrijgen van de behoefte aan een glasvezel netwerk in de zes dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo.

Deze data is deels verzameld in handmatig ingevulde formulieren en deels middels een invulformulier op de website van Samenbreed, www.samenbreed.nl.

De handmatig ingevulde formulier zijn inmiddels vernietigd.

De via de website verzamelde gegevens zijn opgeslagen in een MySQL Database bij mijndomein.nl. Alleen de beheerder van de website (W. Brinks) heeft toegang tot deze data.

De verzamelde data zijn samengevoegd in een werkblad welke terug te vinden is in een Dropbox map welke alleen toegankelijk is voor de leden van het stichtingsbestuur van Samenbreed. Toegang tot deze dropbox wordt verleend door de voorzitter van de Stichting Samenbreed, zijnde de heer J. Govaarts woonachtig te Zweeloo.

Per 11-04-2018 hebben de heren J. Govaarts en E. Wiersma beide woonachtig te Zweeloo en B. van den Broek en W. Brinks, beide woonachtig te Benneveld toegang tot de Dropbox.

De verzamelde e-mail adressen zijn geupload naar de website laposta.nl met als doel het verspreiden van nieuwsbrieven onder de geinteresseerden (de personen die de intentieverklaring hebben ingevuld). Met laposta.nl is een verwerkersovereenkomst afgesloten met als bestandsnaam Verwerkersovereenkomst_Wbrinks_LaPosta.nl_gdpr_nl_freemium_1.1.pdf, aangemaakt op 11 april 2018 om 21:34 CEST.

In verzonden nieuwsbrieven staat een “unsubscribe” link. Middels aanklikken van deze link kan men zich afmelden voor deelname aan de nieuwsbrief.

Benneveld,

11 april 2018

Wim Brinks

Bestuurslid Stichting Samenbreed

Onder een breedband aansluiting verstaan we, in ons geval en zoals dat overal in de provincie Drenthe wordt uitgerold, een verbinding van glasvezel die de meterkast thuis verbindt met een buurt-centrale. De buurtcentrale wordt vervolgens, ook weer via een glasvezel verbinding, aangesloten op een regio-centrale. Deze regiocentrale is verbonden met het Nederlandse internet.

De term breedband wordt al gehanteerd voor een verbinding die volgens het zogenaamde triple-play principe werkt (Internet, TV, bellen) en die een snelheid van minstens 10 MBit per seconde haalt.

Wij (Samenbreed) hebben echter een glasvezel verbinding voor ogen die vele malen sneller zal moeten kunnen: 20 tot 50 maal het hierboven genoemde. Dus 200 tot 500 Mbit/s.

Als je "iets" van internet naar jouw computer/tablet/smartphone ophaalt, dan ben je aan het downloaden.
Stuur je echter informatie naar het internet toe (bijvoorbeeld foto's delen via wetransfer of een videootje op facebook zetten), dan ben je aan het uploaden.

Jazeker zijn er verschillen!
In de wereld van de netwerk beheerders wordt gewerkt met (kilo-, mega-, giga-) bits per seconde. Afgekort is dit respectievelijk kb/s, mb/s, gb/s.
De computer leveranciers en in het bijzonder daar waar gegevens worden opgeslagen wordt gesproken over (kilo-, mega-, giga-, tera-) bytes. Afgekort: KB, MB, GB. TB.
Een byte is 8 bits.
Om het nog moeilijker te maken is de stap van kilo naar mega naar giga naar tera steeds 1024 en niet 1000.

Als we dus praten over een netwerkverbinding van 1 mb/sec, dan kunnen we daarover 10 megabit per seconde versturen.
Dat is 1 * 1024 * 1024 = 1048576 bits per seconde.

Stel ik wil een foto verzenden van bijvoorbeeld 2,5 MB is 2,5 * 1024 * 1024 * 8 = 20971520 bits.

In theorie zouden we dit foto bestand over bovenstaande netwerk verbinding kunnen versturen in 20971520 / 1048576 = 20 seconden.

Helaas gaat het niet zo snel: In een netwerk wordt het pakketje in heel veel kleine stukjes opgedeeld (frames). Die afzonderlijke stukjes worden verstuurd, maar behalve de stukjes van de foto worden ook gegevens mee gestuurd die er voor zorgen dat elk afzonderlijk pakketje op de juiste plek arriveert: Geadresseerde en afzender informatie plus wat controle gegevens wordt aan het pakketje gekoppeld.
Al deze "overhead" is onmisbaar voor een goede verzending van de foto en beslaat zo'n 30% van de ruimte van elk verzonden pakketje.
Deze "overhead" zorgt er ook voor dat we in de praktijk zo'n 70% van de theoretisch haalbare snelheid halen.

Onze foto van 2,5 MB wordt over een netwerk van 1 mb/s dus verzonden in 20 / 0,7 = 29 seconden.

Dat ligt erg aan hoe je huisinstallatie er uit ziet. Werk je nog met een oude router achter je modem? Dan is de kans groot dat je deze moet vervangen door een moderner type.
Het maakt ook uit of je een draadloze verbinding (wifi) hebt of een bekabelde verbinding die vrijwel altijd sneller is.

De provider waar je een contract mee afsluit zal je voorzien van een modem/wifi-router dat volgens de laatste stand der techniek functioneert. Je zult vanaf dan dus de snelst mogelijke wifi verbinding in je huis aanwezig hebben. Maar kan je tablet, smartphone of laptop ook met deze snelle techniek om gaan? Of is die nog van het oudere type? In dat laatste geval werkt het allemaal wel, maar profiteer je niet optimaal van de hoogste snelheden.
Momenteel is de draadloze standaard het zogenaamde 802.11 protocol. Hierin vinden we in Nederland wifi routers die werken volgens de specificaties 802.11b, 802.11g en 802.11n, waarbij de laatste de snelste is die zo'n 100 Mbit/sec aan kan.

Ook voor bekabelde verbindingen geldt iets dergelijks. Als je nog Cat.5 ethernet bekabeling in huis hebt liggen, dan kun je maximaal 100 Mbit/sec halen. Cat.5e kan al 1000 Mbit/sec halen en Cat.6 kan zelfs 10.000 Mbit/sec halen. Bij de eerste variant (Cat.5) is je glasvezel verbinding (250 Mbit/sec) dus al sneller dan je netwerk bekabeling thuis. En als je voor supersnel internet kiest, (1000 Mbit/sec), dan loop je ook met Cat.5e tegen de limieten aan.
De techniek staat echter niet stil en er zijn inmiddels mogelijkheden (homeplug) die acceptabel functioneren daar waar wifi niet voldoende is en een bekabeld netwerk aanleggen erg moeilijk is.

Naast je tablet hebben wellicht nog een aantal andere huisgenoten een mobiel apparaat. Over enkele jaren (misschien nu al) is je TV ook met het netwerk verbonden en heb je daar ook een snelle verbinding voor nodig. Daarnaast zullen meer en meer apparaten in huis gebruik gaan maken van internet. Al die apparaten samen hebben baat bij een snelle verbinding.

Nee/ja. Via het glasvezel netwerk wordt geen analoog TV signaal geleverd. Wel kun je via een zogenaamde Settop-box het digitale signaal met een scart-kabel doorzetten naar je TV. De vraag is echter of het dan geen tijd wordt voor een nieuwe TV...

De werkgroep samenbreed heeft voor ogen om breedband internet te kunnen aanbieden voor prijzen die vergelijkbaar zijn met de gebruikelijke tarieven van de huidige grote providers: Dus vanaf circa 35 euro per maand voor alleen een instap internet abonnement tot 50 a 60 euro per maand voor een all-in-one aansluiting. Dit alles is geheel afhankelijk van de provider en het produktaanbod.

Zoals het nu lijkt kan dat niet. Waarschijnlijk zullen deze providers hun diensten niet op ons netwerk gaan aanbieden.
Sowieso is het wel handig om een e-mail adres te hebben dat provider-onafhankelijk is. Bijvoorbeeld een gmail- of hotmail-adres. Voor mensen die een Android gebaseerde mobiele telefoon hebben is een gmail-adres heel handig. Je zult zien dat dan heel veel (automatisch) voor je geregeld wordt.

Ja. Er zijn een aantal providers die hun diensten aanbieden over open glasvezel netwerken. Samenbreed zal twee of drie van zulke providers op ons netwerk toelaten. We zullen de providers uitzoeken die het beste bij ons passen. Elders in deze vragenlijst staat een lijst met mogelijke providers. Op hun site kun je zien wat deze providers nu al aanbieden. Voor ons zal het iets vergelijkbaars betekenen.

Dat is nog niet bekend.
Vergelijkbare breedband initiatieven doen echter zaken met bijvoorbeeld:
- netvisit.nl
- plinq.nl
- tweak.nl
- fiber.nl
- stipte.nl

Op de websites van deze bedrijven kun je zien welke abonnementsvormen allemaal mogelijk zijn.

Copyright 2016 - Stichting Samenbreed

 

 

  

E-mail: info @ samenbreed.nl